องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 และรายงานฉบับสมบูรณ์

1626085860
ขนาดตัวอักษร

กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บท

 

  • ไฟล์แนบ :
    แผนยุทธศาสตร์ฯ และรายงานฉบับสมบูรณ์.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    24.025
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    27 ครั้ง