องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลังข้อมูล

แผนแม่บท สู่แผนยุทธศาสตร์ อพท.4 1664424780
ที่มาของการประกาศพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 1664423100
นิยามของ Craft (หัตถกรรม) และ Folk Art (ศิลปะพื้นบ้าน) 1629131040
“เมืองสร้างสรรค์” ขององค์การยูเนสโก คือ ? 1629130860
เมืองสร้างสรรค์อื่น เป็นแบบไหน 1629130500
ผ้าในสุโขทัย 1629130320
แหวนเงินลงยา สีที่เห็นอาจไม่ใช่สีที่เป็น 1625589120
ผ้าลายอย่าง 1625588460
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 1625588100