องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลการติดต่อ

1626244800
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) (วิถีลุ่มแม่น้ำโขง)

ที่อยู่ : เลขที่ 51/2 ถนนเสริฐศรี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย 42000
โทรศัพท์ : 0 4286 1116-8
โทรสาร : 0 4286 1080