องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย

1679037660
ขนาดตัวอักษร

 

​นายธรรมนูญ ภาคธูป
ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย

 

นายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ
รักษาการรองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย

 

 

 

ผู้อำนวยการฝ่าย

 

 

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ