องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมปูนปั้นลายประจำยาม กลุ่มศิลปะปูนปั้น อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ จ.เพชรบุรี

1666770480
ขนาดตัวอักษร