องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.8 หารือความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1668489900
อพท.8 ร่วมประเมินโครงการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กร่าง จ.เพชรบุรี 1667460960
อพท.ชวนสัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ประตูสู่ภาคใต้ 1629376140
อพท. พัฒนาท่องเที่ยวเพชรบุรี เป็นชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศน์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น 1629375900
วันเดย์ทริปเที่ยวเพชรบุรี เรียนรู้งานศิลปะและเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองโบราณยุคดึกดำบรรพ์ 1629374880
พาแล่นเรือใบ-ทำสปาทรายบำบัด สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก 1629374580