องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

"ตากลม ห่มทราย คลายเครียด" ที่ทับสะแก 1625820960
มนตร์เสน่ห์ "เมืองเพชร" และ "ประจวบคีรีขันธ์" 1625820300
Unseen ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ห่มทรายอาบธรรมชาติ กินอัญมณีนกคุ่ม 1625670840
เพชรบุรีเมือง 3 รส เค็ม เปรี้ยว หวาน อร่อยกำลังดี 1625977080
ถอดบทเรียน "บ้านทุ่งประดู่" สู่รางวัล DASTA Awards 2020 1625648760
พลิกโฉม ฝั่งทะเลตะวันตก สู่ "ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน" 1625820840