องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

มหัศจรรย์วัฒนธรรมอีสานบนถิ่นฐานล้านนา “ประเพณีบุญบั้งไฟ” 1717861080
อพท.เชียงราย พาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสน่ห์ชาติพันธ์ุเชียงราย 1717427940
เส้นทางท่องเที่ยว “เสน่ห์แห่งตำนาน ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน” 1715531400
เส้นทางท่องเที่ยว “รอยเลื่อน อดีตโยนกนคร” 1715530740
บ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน แนะนำเมนู “แกงกระด้าง” หรือ ”แก๋งกะด้าง“ 1707120240
ยิ่งเลอะ ยิ่งมากประสบการณ์ กับสไลเดอร์ทุ่งนา กิจกรรมท่องเที่ยวของโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน 1713854100
"ขนมบะหิน" เกิดจากการรังสรรค์ขนมใหม่ๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวเชียงแสนที่ผูกพันกับลำน้ำโขง 1713853800
เส้นทางท่องเที่ยว “อัศจรรย์ธรรมชาติ ธรณีวิทยาเชียงราย” 1704815640
สัมผัสและเรียนรู้วิถีอาข่า นั่งจิบกาแฟ ลิ้มรสอาหารชาวชาติพันธุ์ ที่บ้านผาหมี 1701609960