องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ (Wellness CBT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1650617100
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสุขภาพ (Wellness CBT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.405
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    4 ครั้ง