องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายงานประจำปี

1625217420
ขนาดตัวอักษร

รายงานงบประมาณประจำปี

ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2564


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2563

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2562

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2561

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2560

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2559

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2558

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2557

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2556

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2555

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2554

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2553

 


ไฟล์รายงานประจำปีงบประมาณ 2552