องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1625217060
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.280
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    3 ครั้ง