องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ คาดหลังสถานการณ์โควิด นักท่องเที่ยวสนใจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากขึ้น

1651563900
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  โดยมี นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ เขต 2, ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ  

ในช่วงเช้า รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพบปะผู้แทนชุมชน เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว โดยหวังกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งถือเป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนมาแต่โบราณ ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมักเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง เหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง

หลังจากนั้น รมว.กก. และคณะฯ ได้เดินทางไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวเทือกเขาพนมเบญจา อำเภอเขาพนม เพื่อรับทราบสถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน และหารือแนวทางที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ  ยอดเขาพนมเบญจา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร น้ำตก เป็นจำนวนมาก เช่น คลองกระบี่ใหญ่  คลองกระบี่น้อย  คลองโตรม  คลองอีปัน  คลองปกาสัย  น้ำตกที่สำคัญคือน้ำตกห้วยโต้  น้ำตกห้วยสะเด  น้ำตกคลองแห้ง  น้ำตกต้นหาร  เขาพนมเบญจา

รมว.พิพัฒน์  กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเขาพนม จ.กระบี่ ถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่สวยงามมากมาย แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักก่อนหน้านี้ทำให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง แต่หลังจากนี้คาดว่าการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติใน อำเภอเขาพนม ต้องได้รับความนิยมและกลับมาคึกคักอีกครั้ง