องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สําหรับการจ้างจัดทําคู่มือท่องเที่ยวแต่ละตําบล 6 ตําบล พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1649144040
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สําหรับการจ้างจัดทําคู่มือท่องเที่ยวแต่ละตําบล ๖ ตําบล พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.581
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง