องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัางกิจกรรมพัฒนาประเด็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพัรธ์ผลการดำเนินงาน อพท. 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1650442140
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัางกิจกรรมพัฒนาประเด็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพัรธ์ผลการดำเนินงาน อพท. 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.644
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง