องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

1625216820
ขนาดตัวอักษร

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

  • ไฟล์แนบ :
    dasta-decree-2554.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    1.039
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    11 ครั้ง