องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

1654593600
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.095
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    27 ครั้ง