องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 ร่วม สสปน. จัดกิจกรรมสนับสนุนไมซ์ซีตี้ ค้นหาอัตลักษณ์เมือง และการสร้างภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์

1655781000
ขนาดตัวอักษร

       วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการสนับสนุนไมซ์ซิตี้และเมืองในภาคเหนือที่มีศักยภาพในการทำงานตลาดเมือง (Destination Marketing) โดยใช้ยุทธศาสตร์กำหนดจุดขายเมืองจาก City DNA จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิรุฬ  พรรณเทวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย  เพื่อค้นหาอัตลักษณ์เมืองและการสร้างภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมไมซ์ และเพิ่มศักยภาพในการจัดประชุมในรูปแบบนานาชาติในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดย ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ

        โดยที่ประชุมได้บรรยายในหัวข้อ "ไมซ์และเมืองสุโขทัย" โดย คุณพัชรพรรณ เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์และที่ปรึกษาบริษัท เดอคัวร์ จำกัด และบรรยาย "ไมซ์สุโขทัยในมุมมองตลาดในประเทศ" โดย คุณภูริวัจน์  ลิ้มถาวรรัตน์  ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการบรรยายในหัวข้อ "ไมซ์สุโขทัยในมุมมองตลาดต่างประเทศ"  โดย คุณบุญทวี จันทสุวรรณ  นายกสมาคมส่งเสริมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการบรรยายในหัวข้อ "แนวทางในการสื่อสารภาพลักษณ์เมืองสุโขทัย" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรันยา เสี่ยงอารมณ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้ด้วย