องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้าง การจ้างกิจกรรมจัดประชุมส่งเสริมการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับเอเชีย-แปซิฟิก

1656408780
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    เอกสารประกวดราคา และประกาศ 15-2565.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.730
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    2 ครั้ง