องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อพท.

1656661320
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    กฏบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแ.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.121
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง