องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม

1659335220
ขนาดตัวอักษร

    อพท. ขยายผล ยกระดับชุมชนขึ้นต้นแบบผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน   จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบตัดสินชิงรางวัลชนะเลิศภายใต้โครงการ DASTA SE HERO 2022   จากที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  ได้พัฒนาและยกระดับให้แก่ชุมชนให้มีศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันนี้ อพท. ยังขยายผลไปสู่ความยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชุมชนที่มีศักยภาพให้มุ่งไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

                                
    นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อพท. จึงได้จัดทำโครงการ “DASTA SE HERO 2022” เชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่หัวใจนักพัฒนาที่มีความสนใจในการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อมาเฟ้นหาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise-SE ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะส่งแนวคิดแผนธุรกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาแผนธุรกิจไปด้วยกัน  โครงการดังกล่าว อพท. ได้ร่วมกับ Local Alike  จัดประกวดแข่งขัน โดยมีชุมชนสนใจส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม  23 รายจากทั่วประเทศ และคัดเหลือ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีมภูคูนคำ จากอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ทีมคนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน จากอำเภอบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ, ทีมพรานพอเพียง จากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ทีมวาวี โฮป จากอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ ทีมบานาน่า แลนด์ จากอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ทั้งหมดนี้จะได้ยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป”
    “โครงการ DASTA SE HERO 2022 จะมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชุมชนที่มีศักยภาพไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนมีศักยภาพในการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาอีกด้วย”
    ทั้ง 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการฝึกทักษะทางธุรกิจเพื่อสังคมจากผู้ฝึกสอน (Coach) ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวง SE และลงพื้นที่เพื่อทำการพัฒนาแผนธุรกิจบนบริบทของพื้นที่จริง เพื่อได้พัฒนาฝีมือและรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ SE ผ่านการอบรม เพื่อทั้ง 5 ทีมสามารถนำเครื่องมือ (tools) และกลยุทธ์ (strategies) ในการพัฒนา Social Enterprise ไปเป็นแนวทางปรับใช้กับแผนธุรกิจร่วมกับที่ปรึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงการดำเนินกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเห็นกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการบ่มเพาะ การลงพื้นที่ไปสัมผัสประสบการณ์ชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถเรียนรู้และมองเห็นถึงศักยภาพทั้งในตัวพื้นที่ชุมชนและในตัวของทีม และผลการตัดสินรอบสุดท้าย การประกวดชุมชนต้นแบบ DASTA SE HERO 2022  
    โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์&ฟาร์ม ชุมชนหนองพรานพุก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ , รองอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Banana Land ชุมชนบ้านหนองบัว อ.ภูหลวง จ.เลย, รองอันดับ 2 ได้แก่ ทีมภูคูนคำ ออร์แกนิคกรุ๊ป อ.ท่าลี่ จ.เลย, และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Wawee Hope ชุมชนวารี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทีม คนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน ชุมชนบางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมพรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์&ฟาร์ม ชุมชนหนองพรานพุก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมาจากยอดกดไลค์ และกดแชร์ของผู้ที่ให้ความสนใจ โดยทุกทีมจะได้รับรางวัลเป็นเงินทุนสนับสนุนในการต่อยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคมให้เป็นจริงต่อไป