องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นักท่องเที่ยวอย่างเราจะ “รักษ์” โลกแบบไหนได้บ้าง

1659507480
ขนาดตัวอักษร

     การเดินทางในแต่ละครั้งสร้างประสบการณ์ชีวิต แรงบันดาลใจ และการค้นพบตัวเอง แต่คงจะดีไม่น้อยหากการเดินทางทุกๆ ครั้ง เราหันมาใส่ใจและละเมียดละไมต่อโลกกลมๆ ใบนี้ให้มากขึ้น หรือที่เรียกกันว่าเที่ยวแบบรักษ์โลก ดังต่อไปนี้ 
     1.    เลือกเที่ยวแบบยั่งยืน
ปัจจุบัน หลายพื้นที่เริ่มนำเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) มาใช้มากขึ้น ทั้งเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลักในการท่องเที่ยว มุ่งสร้างประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้จริงของผู้มาเยือน ทำให้กระบวนการผลิตต่างๆ ในชุมชนไม่มีความซับซ้อนและใช้พลังงานน้อย จึงเป็นที่มาว่า ทำไมการท่องเที่ยวรูปแบบนี้จึงช่วยให้โลกร้อนช้าลงได้

   

 2.    ปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ 
การใช้จักรยานในการท่องเที่ยวที่มีความเนิบช้า เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ทำความรู้จักกับสถานที่ที่ต้องการได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ทำให้คุณเห็นโลกในมุมแตกต่าง ขณะเดียวกัน การปั่นจักรยานยังเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แถมประหยัดค่าน้ำมันได้อีกทางหนึ่งด้วย

    

 3.    จองที่พักที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
นอกจากเรื่องความสะดวกสบาย สะอาดสะอ้าน การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกสิ่งที่เราอาจต้องพิจารณาในการเลือกที่พัก เดี๋ยวนี้มีโรงแรม รีสอร์ท หรือเกสต์เฮาส์จำนวนไม่น้อยต่างนำเอาแนวทางรักษ์โลกเข้ามาผสมผสาน ตั้งแต่การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น การแยก/กำจัดขยะอย่างถูกวิธี มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ การสนับสนุนโรงแรม/ที่พักที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ก็เป็นหนึ่งวิธีดูแลโลกที่เราทุกคนทำได้

    

 4.    ซื้อของฝากอย่างใส่ใจ
ของฝากกับการท่องเที่ยวเหมือนเป็นสิ่งคู่กันไปเสียแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าการช็อปปิ้งของฝากคือความสุขอีกมุมหนึ่งของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากราคา ความสวยงามเป็นของประจำถิ่น เราก็ควรใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น การบรรจุหีบห่อนั้นเป็นพลาสติก กระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติ และลองเริ่มพกถุงผ้าสำหรับใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก เหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นคนคิดมาก แต่มันช่วยได้จริงๆนะ เชื่อเถอะว่า เพียงแค่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดสักเล็กน้อย นอกจากตัวเราจะสุขใจมากขึ้น โลกของเราก็ยิ้มได้กว้างมากขึ้นด้วย