องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อะไรที่ใช่ ในแนวคิด ‘โลว์คาร์บอน’

1659511500
ขนาดตัวอักษร

อะไรที่ใช่ ในแนวคิด ‘โลว์คาร์บอน’

          ปัจจุบันชุมชนหลายแห่งเริ่มตื่นตัวมากขึ้นกับแนวคิดโลว์คาร์บอน บางแห่งสนับสนุนให้นักเดินทางใช้จักรยานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากรถยนต์ที่ใช้พลังงานสันดาป นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน  

•    ปรับรูปแบบการเดินทาง
          ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงถือเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันลำดับต้น ๆ ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณค่อนข้างสูง ฉะนั้น จึงต้องพยายามลดละเลิกการเดินทางด้วยยานพาหนะที่ใช้น้ำมัน ด้วยการพึ่งพาพลังงานสะอาดแทน เช่น อีวีคาร์ ส่วนใครอยากรักษ์โลกและรักตัวเองไปพร้อม ๆ กัน ขอแนะนำให้เดินทางด้วยจักรยาน การเดิน หรือพายเรือแทน แล้วคุณจะได้สุขภาพกายที่แข็งแรงเป็นรางวัลตอบแทนการใส่ใจดูแลโลกใบนี้

•    พักโรงแรมสีเขียว
          นิยามของ Green Hotel คือโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ นั่นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการ แต่เราในฐานะผู้เข้าพักก็สามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ใช้ฝักบัวแทนอ่างอาบน้ำ ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดิม ไม่เปิดแอร์ทิ้งไว้ ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ คัดแยกขยะ เป็นต้น

•    ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น
          นอกจากได้ความสดใหม่ของวัตถุดิบที่ส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งสินค้าได้อีกด้วย ยิ่งถ้าสามารถบริโภคสดได้เลย โดยไม่ผ่านกระบวนการปรุงอาหาร หรือใช้พลังงานจากธรรมชาติในการแปรรูป เพื่อลดการใช้เตาไฟฟ้า เตาแก๊ส ก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เพิ่มขึ้นอีก

•    เปิดโอกาสศึกษาเรียนรู้
          โลกยุคดิจิทัลอาจทำให้เราต้องหมั่นอัพเดตตัวเองให้ทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง แต่สำหรับการใช้ชีวิตแล้วควรฝึกดำเนินให้ช้าลงและเรียบง่ายอยู่เสมอ หนึ่งในวิธีการง่าย ๆ  คือการใช้สิ่งของที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เช่น การประดิษฐ์สิ่งของจากของเหลือใช้ การนำเสื้อตัวเก่ามาดัดแปลงเพื่อใช้ใหม่ การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้แทนการซื้อใหม่ ในมุมหนึ่งก็เป็นการเพิ่มทักษะใหม่ให้ตัวเองด้วย

•    สร้างจิตสำนึกสัมผัสความแตกต่าง
          วิถีชีวิตแบบชุมชนที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้พาเราย้อนวันเวลากลับไปเห็นถึงการใช้ชีวิตของบรรพบุรุษเรา และยังชวนให้รู้สึกทึ่งกับการนำสิ่งของที่อยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่สาน กระเป๋าย่านลิเภา ชามจากกะลามะพร้าว ใบตองห่ออาหาร เชือกกล้วย โดยไม่จำเป็นต้องใช้พลาสติก โฟม หรือวัสดุสังเคราะห์ใด ๆ เลย