องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เข้าใจถิ่น เข้าใจเที่ยวในวิถีฮาลาล

1659512220
ขนาดตัวอักษร

ฮาลาล ไม่ได้หมายถึงเฉพาะอาหารการกินเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิตในทุกด้านของชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต


          ทั้งนี้ การท่องเที่ยวในชุมชนมุสลิม หรือการท่องเที่ยวฮาลาลนั้น ต้องคำนึงถึงระเบียบข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามหลักศาสนาอิสลามที่ชาวมุสลิมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย เช่น ไม่เรียกร้องหรือถามหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม หรืออาหารที่ปรุงจากเนื้อหมู และการใช้บริการในพื้นที่สาธารณะ เช่น สระว่ายน้ำ หรือสปา จต้องการแยกหญิงชายชัดเจน เป็นต้น 


          นอกจากนี้ ควรทราบถึงมารยาทที่ชาวมุสลิมถือปฏิบัติ ได้แก่
•    การสัมผัสมือทักทาย หากเป็นเพศเดียวกันสามารถใช้มือทั้งสองข้าง หรือข้างขวาข้างเดียว แต่หากต่างเพศกันให้ยกเว้นการสัมผัสมือ หรือต้องให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ยื่นมือก่อน
•    นักท่องเที่ยวผู้หญิงควรแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่เสื้อผ้าบางหรือรัดรูป รวมถึงการเปิดเผยอวัยวะที่พึงสงวน หากเป็นช่วงหน้าร้อนสามารถใส่ชุดที่สวมใส่สบายได้  หากไปสถานที่
•    ทั้งชายและหญิงต้องแต่งกายตามเพศสภาพของตน
•    การรับ-ส่งสิ่งของ ให้ใช้สองมือหรือมือขวาเท่านั้น การใช้มือซ้ายถือว่าไม่สุภาพ และไม่ควรมอบของที่มีแอลกอฮอล์หรือเป็นรูปสุนัขหรือหมู เพราะขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
•    ก่อนเข้าบ้านหรือศาสนสถานควรถอดรองเท้าก่อน
•    การเยี่ยมชมศาสนสถานหรือสถานที่สำคัญควรแต่งกายให้เรียบร้อยและรัดกุม ผู้หญิงควรคลุมผม
•    หากต้องการถ่ายภาพควรขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
•    ไม่ควรนั่งไขว้ห้างแล้วให้ปลายเท้าชี้ไปทางบุคคลอื่น เพราะถือว่าเป็นสิ่งสกปรก
•    ไม่ควรดื่มหรือรับประทานอาหารต่อหน้าคนมุสลิมในช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน
•    ไม่ควรดื่มสุราในที่สาธารณะ
•    ไม่แสดงความประพฤติที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น การสัมผัสหรือกอดจูบกัน เมื่อได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวให้เหมาะสม ด้วยความเคารพในความต่างแล้ว การท่องเที่ยวชุมชนมุสลิมในวิถีฮาลาล ก็ถือว่าได้สร้างสัมพันธ์ที่ไร้พรมแดนให้เกิดขึ้น