องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สุพรรณบุรี...ถิ่นกำเนิดศิลปินคนดนตรี

1659512700
ขนาดตัวอักษร

     ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อพท.ได้มีการขับเคลื่อนให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประเภทดนตรี (UNESCO Creative Cities Network : Music) โดยนำเสนอศักยภาพความเป็นเมืองดนตรีของสุพรรณบุรี ผ่านการจัดกิจกรรมแสดงผลงานดนตรีสร้างสรรค์ 
กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ศิลปินและประชาชนในจังหวัดได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านดนตรี และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับดนตรี รวมถึงการผลักดันให้สุพรรณบุรีเป็นศูนย์กลางทางดนตรีของภูมิภาคและของประเทศในอนาคต ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้สุพรรณบุรี โดยใช้ ‘ดนตรี’ เป็นตัวขับเคลื่อน

ทำไมสุพรรณบุรีถึงโดดเด่นด้านดนตรี? 
    นั่นเพราะการมีรากฐานวัฒนธรรมด้านดนตรีที่เข้มแข็งและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นมายาวนาน ที่เด่นชัดคือการมีบุคลากรด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทั้งดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต และดนตรีสมัยใหม่ หรือที่เรียกว่า ‘เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ’ 
    ว่ากันว่า ความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่เพียงเหมาะในการทำเกษตรกรรมเท่านั้น หากยังก่อให้เกิดดนตรีพื้นบ้านอย่างเพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงลำตัด ฯลฯ ซึ่งใช้ร้องรำทำเพลงในทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ทำให้ชาวสุพรรณจึงเป็นนักเล่นเพลงพื้นบ้านตัวยง ศิลปินชั้นครูด้านนี้ ได้แก่ แม่บัวผัน จันทร์ศรีและพ่อไสว วงษ์งาม ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) เมื่อ พ.ศ. 2533

ตำนานเพลงอีแซว
    หากเอ่ยถึงแม่เพลงอีแซว ต้องยกให้ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระดับตำนานของผู้ร้องเพลงอีแซว การันตีความสามารถด้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) พ.ศ.2539
    สำหรับด้านดนตรีไทย จังหวัดสุพรรณบุรีมีศิลปินแห่งชาติสาขานี้ถึง 2 ท่าน ได้แก่ ครูมนตรี ตราโมท ที่ได้รับฉายาว่าคีตกวี 5 แผ่นดิน มีความรู้ความสามารถด้านดุริยางคศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยกว่า 200 เพลง รวมทั้งการเขียนตำราดนตรีฉบับแรกของไทยด้วย ท่านที่สองคือครูแจ้ง คล้ายสีทอง เป็นช่างขับคำหอม ขับเสภา ด้วยเนื้อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และทักษะการตีกรับ
    ส่วนเพลงลูกทุ่ง จังหวัดสุพรรณบุรีมีนักร้องดังมากมายหลายท่าน ไม่วาจะเป็นราชาเพลงลูกทุ่งอย่างคุณสุรพล สมบัติเจริญ หรือราชินีเพลงลูกทุ่งตลอดกาลอย่างคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ นอกจากนี้ยังมีคุณก้าน แก้วสุพรรณ คุณสายัณห์ สัญญา รวมถึงคุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) พ.ศ. 2540 และนักร้องรุ่นหลังอย่างคุณเปาวลี พรพิมล เป็นต้น

เพลงเพื่อชีวิต
    ด้านเพลงเพื่อชีวิต คุณแอ๊ด คาราบาวที่มีผลงานเพลงเพื่อชีวิตมากมายและอยู่ในแวดวงดนตรีเพื่อชีวิตมายาวนานหลายทศวรรษก็เป็นคนสุพรรณบุรี และได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พ.ศ. 2556 ด้วย
    ดนตรีสมัยใหม่ หรือเพลงสตริงป๊อปร็อก เป็นแนวดนตรีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งมีศิลปินนักดนตรีสมัยใหม่หลายคนที่เป็นลูกหลานจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น คุณตูน บอดี้สแลม คุณกันต์ เดอะสตาร์ คุณแดน ดีทูบี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันด้านดนตรีอีกหลายคนที่เข้าประกวดตามเวทีดนตรีต่างๆ 
    หวังว่าต้นทุนทรัพยากรบุคคลด้านดนตรีเหล่านี้จะผลักดันให้จังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรีขององค์การยูเนสโกในเร็ววัน เพื่อนำรายได้จากการท่องเที่ยวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนต่อไป