องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16

1659427200
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๖.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.313
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    5 ครั้ง