องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รมว. พิพัฒน์ ใช้เวทีประชุมสมาชิกพาต้า โชว์ศักยภาพจังหวัดสงขลา พร้อมเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว และจัดประชุมสัมมนา

1659691620
ขนาดตัวอักษร

 

“รมว. พิพัฒน์”  ใช้เวทีการประชุมสมาชิกพาต้า ประกาศจังหวัดสงขลาพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว และจัดประชุมสัมมนา  ด้าน อพท. โชว์จัด Technical Tour รวม 3 เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม PATA Destination Marketing Forum 2022 (Welcome Dinner PATA Destination Marketing Forum 2022) ได้ กล่าวขอบคุณสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) ที่เลือกจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่จัดงานประชุมการท่องเที่ยวนานาชาติ PATA Destination Marketing Forum 2022 ในปีนี้ จังหวัดสงขลาถือเป็นศูนย์กลางด้าน การค้า การลงทุน การบริการ และคมนาคมที่สําคัญของภาคใต้ตอนล่าง อีกทั้งเป็นประตู เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับการขนานนามให้เป็น ศูนย์กลาง การค้าชายแดนใต้ และความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า และงานอีเว้นต์เป็นอย่างยิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วน สําคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลัง การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของเอเชีย-แปซิฟิกให้ก้าวต่อไปอย่างมั่งคั่ง และมั่นคง   

 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า   การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง  และในกิจกรรม PATA Destination Marketing Forum 2022  อพท. ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัด Technical Tour นำผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติจำนวน 150 คน ไปเที่ยวชมเส้นท่องเที่ยวชุมชน 3 เส้นทาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำเสนอนิทรรศการมีชีวิตวิถีชุมชนท่องเที่ยวคลองแดนและเมืองเก่าสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี