องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 พัฒนาทักษะช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผา

1660035420
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ หรือ (อพท.๔) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว หลักสูตรการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 8-11 และวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ชุมชนทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ   ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรม  โดยมี นายวีรวิทย์  ฉันทวรางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔)  มอบหมายโดย ดร.ประครอง  สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔  (อพท.๔)  เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการประจำอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและช่างฝีมือหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาเข้าร่วม

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผาและเป็นการสร้างช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผารุ่นใหม่ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์และมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการขยายตลาดและทำให้ผลิตภัณฑ์ด้านหัตกรรมศิลปะพื้นบ้านของสุโขทัยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมพันธกิจของการเป็นสุโขทัยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน