องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Banana Land แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองเลย

1660036500
ขนาดตัวอักษร

 

          จากขนมขบเคี้ยว Banana Family ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจาก “กล้วย” วัตถุดิบท้องถิ่นในชุมชนภูหลวง จังหวัดเลย มาวันนี้ได้ต่อยอดมาสู่การเป็นดินแดนกล้วยๆ หรือ Banana Land แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ จุดปักหมุดที่ใครมา “เลย” ต้องแวะมาเยือน

          นับตั้งแต่วันที่ ลักขณา แสนบุ่งค้อ ได้หอบหิ้วเอาผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปของอำเภอภูหลวง ที่แปะฉลาก Banana Family ไปขายไอเดียในรายการ Win Win WAR Thailand สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน ซีซันแรกเมื่อหลายปีก่อน จวบจนถึงวันนี้ โมเดลการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกิดในชื่อว่า Banana Land ก็เห็นผลเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในฐานะแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองเลย

          Banana Land คือ ที่ดินผืนใหญ่จำนวน 8 ไร่ มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของลักขณา ที่ถูกจัดสรรพื้นที่ให้เป็นทั้งที่ทอผ้า บ่อปลา แปลงนา ผลิตงานฝีมือ และกองฟางขนาดใหญ่ยักษ์สุดอลังการ โดยหลังจากร่วมรายการ Win Win WAR Thailand ลักขณาได้นำเงินรางวัลส่วนหนึ่งมาพัฒนาปรับปรุงท้องนาที่ว่างเปล่าแห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีวิว “ภูหอ” หรือที่เรียกว่า “ฟูจิเมืองเลย” เป็นจุดขาย ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงสะพานไม้ไผ่ที่ใครๆ ต่างเรียกว่า “สะพานดาว” ทอดยาวไปตามท้องนาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายรูปและนั่งเล่นโดยมีฉากหลัง เป็นภูหอ

          วันนี้ Banana Land คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนผสมเครือข่ายชาวบ้านที่เปิดโอกาสให้คนภายนอกและคนในหมู่บ้านได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมด งานทอผ้า อีโคพรินต์ ทำสปาเท้า ทำอาหารพื้นบ้าน รวมไปถึงถ่ายรูปกับปราสาทฟางหลังใหญ่ ที่กำลังจะกลายเป็นจุดขายของตำบลภูหอ และอำเภอภูหลวง โดยปราสาทฟางหลังนี้ มาจากกองฟางหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งในชุมชนห้ามให้มีการเผาอย่างเด็ดขาด ทำให้ช่วยลดการเผาฟางได้ประมาณ 1,000 ไร่ ขณะที่ดงกล้วย พระเอกของพื้นที่ภายใน Banana Land ยังเป็นผลผลิตหลักของชุมชนที่ถูกป้อนเข้าสู่โรงงาน Banana Family ช่วยสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างพอเพียง ซึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยของแบรนด์ Banana Family นั้น
เป็นกล้วยที่ผลิตเองและปลอดสารพิเศษ มีทั้งขนมขบเคี้ยวในรูปแบบ “กล้วยเส้น” ที่เป็นเมนูเด่นขายดี และขนมกล้วยรสชาติต่างๆ เช่น รสปาปริก้า รสสาหร่าย และบาร์บีคิว ปัจจุบัน อพท. ได้เลือกผลิตภัณฑ์ของ Banana Family ให้เป็นของดีหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวในอำเภอภูหลวงอีกด้วย