องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓

1657548720
ขนาดตัวอักษร

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3 .pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.529
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง