องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 ร่วมสนับสนุนความคิดดีๆ จัดงาน “หวันโลก Way Of Life กลับบ้านหาแม่”

1660547520
ขนาดตัวอักษร

      เมื่อระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2565  สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) โดย ดร.ประครอง  สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 ได้มอบหมาย เจ้าหน้าที่ อพท.4 ร่วมกับ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรม “หวันโลก Way Of Life กลับบ้านหาแม่” ณ บริเวณสวนสาธารณเทศบาลเมืองสวรรคโลก ริมทางรถไฟตรงข้ามป้อมตำรวจเหนือ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีคลาสสิคจากนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก นั่งรถรางนำเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองสวรรคโลก โดยมีมัคคุเทศก์น้อยจากโครงการอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่น บริการนำเที่ยว 

      กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4)  พร้อมด้วย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และชุมชนเครือข่ายด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จำนวนเกือบ 30 ร้าน เข้าร่วมจัดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และชุมชนเครือข่ายด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยว ยกระดับความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ต่อยอดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางด้านการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ให้ชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยว