องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565

1663301460
ขนาดตัวอักษร

October Series งานอบรมสัมนาวิชาการส่งท้ายปี กับ 4 Forum สุดเข้มข้น!!

จัดโดยสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ที่่มีบทบาทในการขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยีหลากหลายมิติ อาทิ

 • Healthcare Technology Summit
 • Digital HR Forum
 • Robotics Summit
 • Big Data & Clound Computing

วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2565 (รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Webinar) ที่รวบรวมความเข้มข้นของหัวข้อ และสิ่งที่ทุกคนพึงรู้ ไม่ว่าจะเป็น...

 • Digital Ecosystems : The Future of Helthcare โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
 • Evolving Leadership Skills to Manage a Hybrid Workforce for Employee  Experience โดย คุณการติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • Medical Service Robotics โดย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Transforming SaaS  to Intelligent SaaS โดย คุณวิสสุต เมธีสุวกุล ผู้จัดการอวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 • Line Office : @dugathailand
 • Facebook : สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย - DUGA
 • Call : 097-004-3993
 • Website : www.conferencethaiseries.com