องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานโครงการ ของ อพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1663574460
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    รายงานฉบับสมบูรณ์.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    5.953
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    8 ครั้ง