องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ร่วมพิธีเปิดประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565

1662972480
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ร่วมพิธีเปิดประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 ณ ตลาดจีนโบราณบ้านหนองชากแง้ว

          วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ มอบหมาย นายธนากร ภูมิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่ อพท.3 เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 ณ ตลาดจีนโบราณบ้านหนองชากแง้ว โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม เป็นประธานในพิธี และนายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจีน วิถีชุมชนให้คงอยู่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

Please wait while image is uploading...