องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

"แสดงความยินดีกับ เกาะหมาก จ.ตราด ที่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2022"

1664421180
ขนาดตัวอักษร

 

          วันที่ 26-30 กันยายน 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. และ ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมพิธีและรับมอบรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลกประจำปี 2022 (Top 100 Destination Sustainability Stories 2022) ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก (ประเทศกรีซ) ซึ่งจัดโดย Green Destinations Foundation และหน่วยงาน Partner ด้านการท่องเที่ยว เช่น ITB Berlin, Travellife, ASEAN Ecotourism Network และ Ecotourism Australia เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ เกาะหมาก จากประเทศไทย เป็น 1ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยมีการเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนจากทั่วโลกพิจารณาตามเกณฑ์สากล และ อพท. ได้จัดทำรายงานสถานะการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์ของ Green Destinations Standard จำนวน 15-30 ข้อ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวพัฒนามาจากเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)

          นอกจากรายงานแล้ว อพท. ยังได้ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับ Best Practice ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนของตนที่เรียกว่า Sustainability Story เพื่อให้หน่วยงานบริหารแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ด้วย

          หรับพื้นที่เกาะหมาก ได้ส่งเรื่อง "The journey to become the first low carbon destination in Thailand" เป็นเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามเกณฑ์สากล
ทั้งนี้ ในปี 2022 นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้รางวัลในปีนี้ เช่น บ้านห้วยปูแกง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสาปยา (จังหวัดชัยนาท) เกาะเซนโตซา (ประเทศสิงคโปร์) เมืองไนเมเก้น (ประเทศเนเธอร์แลนด์) เมืองฮากาเนะและเมืองโอสึ (ประเทศญี่ปุ่น) เมืองนอมังดี (ประเทศฝรั่งเศส)