องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1665021900
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.458
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    13 ครั้ง