องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การจัดการชายหาด กรณีศึกษาเมือง KATWIJK ประเทศเนเธอร์แลนด์

1666336020
ขนาดตัวอักษร

     Katwijk เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวชายทะเลของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับความนิยมทั้งในจากคนในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เบลเยี่ยม และเยอรมนี ทําให้ในช่วงวันหยุดยาวของยุโรป เมือง Katwijk ต้องรับนักท่องเที่ยวจํานวนมาก ทําให้เมืองมีปัญหาเรื่องการจราจรและที่จอดรถ 

     การแก้ปัญหาของเทศบาลเมือง Katwijk นั้น ถือเป็นวิธีคิดที่ชาญฉลาดเพราะหากเทศบาลคิดเฉพาะการสร้างกําแพงกั้นน้ำอย่างเดียว ชายหาดก็จะมีกําแพงปูนเป็นแท่งๆ ตั้งอยู่ตามชายหาดกลายเป็นการสร้างทัศนอุจาดให้พื้นที่ ทั้งยังไม่ได้จัดการปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อชายหาดเช่นกัน แต่การที่เทศบาลเมือง Katwijk ออกแบบให้กําแพงกั้นน้ำ เป็นที่จอดรถใต้ดิน และยังกลายเป็น Landmark ได้อีกด้วย ทำให้พื้นที่ชายหาดเกิดทัศนียภาพที่ดี ความสุนทรีย์ยังคงอยู่ พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่จอดรถได้ด้วยในคราวเดียวกัน

  • ไฟล์แนบ :
    Katwijk .pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.399
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    13 ครั้ง