องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best Practices

1666863900
ขนาดตัวอักษร

    “ความสามารถในการเข้าถึง คือ องค์ประกอบหลักของนโยบายด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและในขณะเดียวกันก็ยังมองหาโอกาสทางธุรกิจ เราจึงควรให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวสาหรับคนทั้งมวล ที่ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับผู้พิการหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ แต่เป็นประโยชน์สาหรับคนทุกคน”

Taleb Rifai, เลขาธิการองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO Secretary - General)

  • ไฟล์แนบ :
    คู่มือการเข้าถึงทางการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.979
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    17 ครั้ง