องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ลักษณะของตลาดแรงงานในภาคการท่องเที่ยว

1666931220
ขนาดตัวอักษร

 

     ภาคการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดในหลายประเทศ และกลายเป็นเครื่องมือที่นำพาแรงงานคนหนุ่มสาวและผู้หญิงในเขตเมืองและเขตชนบทเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างรวดเร็ว

     การท่องเที่ยวมีการจ้างแรงงานไม่มีฝีมือ (Unskilled Labour) และกึ่งฝีมือ (Semi-Skilled Labour) เป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้คนในชุมชนที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    Tourism-labour.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    1.135
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    92 ครั้ง