องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมรักษา

1666944720
ขนาดตัวอักษร

     ชุดความรู้จากประเด็นเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ในประเด็นการสนับสนุนชุมชน (Support for community) ข้อ B8 การสนับสนุนชุมชน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีระบบการสนับสนุน ช่วยให้ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและสาธารณชน สามารถสนับสนุนโครงการของชุมชน และโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ ร่วมเรียนรู้ใน 2 กรณีศึกษา ได้แก่ หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิสุนัขในซอย จังหวัดภูเก็ต

  • ไฟล์แนบ :
    B8-BL-PF-2.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    12.325
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    7 ครั้ง