องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ลุยแผนงานปี 2566 เสนอเมืองพัทยาต่อยอดเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศไทย

1667205120
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ลุยแผนงานปี 2566 เสนอเมืองพัทยาต่อยอดเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศไทย

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณาหารือการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

โดย นายสุทธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้นำเสนอแผนงานตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก

ด้าน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ดำเนินการตามแผนของ อพท.ในการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองแห่งภาพยนตร์ของยูเนสโก้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน เป็นการปูรากฐานด้านภาพยนตร์ด้วยระบบการศึกษาและการเรียนการสอน

ทั้งนี้ เมืองพัทยาพร้อมดำเนินการตามแผนในปี 2566 ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 รวมทั้งการสร้างการรับรู้ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเมืองพัทยามีความตั้งใจในการผลักดันพื้นที่เมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์อย่างเป็นเอกภาพต่อไปด้วยเช่นกัน