องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมแทรชฮีโร่ไทยแลนด์แฟมิลี่มีตติ้ง (Trash Hero Thailand Family meeting)​ ประจำปี 2565

1667378460
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เข้าร่วมกิจกรรมแทรชฮีโร่ไทยแลนด์แฟมิลี่มีตติ้ง (Trash Hero Thailand Family meeting)​ ประจำปี 2565
     วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เข้าร่วมกิจกรรมแทรชฮีโร่ไทยแลนด์แฟมิลี่มีตติ้ง (Trash Hero Thailand Family meeting)​ ประจำปี2565 ณ ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี จัดโดยสมาคมแทรชฮีโร่ไทยแลนด์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์​เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาขยะและแนวทางการจัดการขยะของแต่ละพื้นที่ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร​แทรชฮีโร่ในประเทศไทย
     กิจกรรม​ดังกล่าว​ได้มีแลกเปลี่ยน​การเรียนรู้​แนวทางการสร้างทีม การฝึกอาสาสมัครใหม่ ปัญหาของขยะ มุมมองของระบบปลอดขยะ กรณีศึกษา​ชุมชนปลอดขยะ กิจกรรมเวิร์คช้อปต่างๆ การวางแผนกลยุทธ์​เบื้องต้นของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งกลุ่มอาสาสมัครยัง​ร่วมกันเก็บขยะบริเวณ​ชายหาดกระทิงลาย จ.ชลบุรี เพื่อสร้างการรับรู้​และกระตุ้นให้เห็นถึงปัญหา​ของขยะรวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษา​สิ่งแวดล้อม​ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว​