องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 จัดโซน “Community and Creative Tourism for BCG of Sukhothai” ในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ประจำปี 2565

1667449620
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) จัดสรรพื้นที่ให้กับกับชุมชนและผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าและนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 8 พ.ย. 2565 ซึ่งจัดตกแต่งสถานที่ให้บรรยากาศกลมกลืนกับโบราณสถานอันทรงคุณค่า ในธีม “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว บนฟ้ามีว่าว บ้านเราสุขโขใจ” ซึ่งมีฉากหลังเป็นโบราณสถานวัดชนะสงคราม มีสะพานข้ามทุ่งนาข้าวจำลอง ประดับประดาด้วยว่าวพระร่วงทั่วบริเวณ ร้านรวงตกแต่งด้วยผ้าย้อมครามธรรมชาติ และงานหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา

ทั้งนี้ อพท.4 กำหนดชื่อโซนไว้ว่า “Community and Creative Tourism for BCG of Sukhothai” ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้และร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ได้แก่ 

  • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ DIY ของที่ระลึกอัตลักษณ์ ระหว่างเวลา 19.00-20.00 น. ได้แก่ ผ้าย้อมดินพระร่วง ปักด้นมือนกคุ้ม เขียนลายปลาสังคโลกบนผ้า เพ้นท์ถุงผ้าด้วยสีเทียน โปสการ์ดสีน้ำ พัดสุขใจ กระทงโบราณ เขียนลายปลาบนงานปั้นผงไม้มงคล พิมพ์พระเครื่อง

ไฮไลท์ นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมได้ฟรีทุกวัน (จำนวนจำกัด)

  • การแสดง การละเล่น ศิลปะพื้นบ้าน วันละ 2 รอบ เวลา 18.30-19.00 น. และ 20.00-20.30 น. ได้แก่มังคละ การแสดงมวยไทยและรำดาบ รำเกี้ยวแคน นวดแผนไทยนาฏลีลา บาสโลบสุโขทัยบันเทิง รำวงย้อนยุค การต่อสู้ด้วยอาวุธไทยโบราณ การแสดงโนราห์ (คณะจากภาคใต้)
  • แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขอข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน
  • ซื้อสินค้าท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าและกิจกรรมที่ชุมชนและผู้ประกอบการมานำเสนอภายในงานนั้น ได้รับการคัดเลือกจาก อพท.4 โดยมีหลักเกณฑ์ ได้แก่ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำหัตถกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด และใช้วัฒนธรรมชุมชนมาสร้างสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับ BCG Economy โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Bioeconomy เศรษฐกิจชีวภาพ คือ การพัฒนาผลผลิตเกษตรต้นน้ำ ให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ซึ่งการขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและสร้างสินค้าที่มีมูลค่าสูงนั้น จะเชื่อมโยงต่อไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร และการจ้างงานที่มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญสูง เป็นความยั่งยืนที่จับต้องได้จริง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจากที่พึ่งพิงการผลิตแบบดั้งเดิมมาสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและตรงกับความต้องการของตลาด ตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาออกร้าน เช่น ข้าวเขาหลวง ข้าวดีที่เป็นยา ปลูกในแหล่งวัฒนธรรมโบราณแวดล้อมด้วยภูเขาของชุมชนนาเชิงคีรี เป็นการทำเกษตรอินทรีย์ โดยกระบวนการผลิตเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยตรง เพราะมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนครบวงจร ตั้งแต่ในภาคการผลิต การบริโภค จนถึงการจัดการหลังบริโภค เมื่อทรัพยากรถูกใช้น้อยลง มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมก็น้อยลงตามไปด้วย

Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว คือ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงานและรายได้ในท้องถิ่น การผลิตที่ใช้คาร์บอนต่ำลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นการป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพด้วย ทั้นี้ การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อลดการขนส่ง และเพิ่มการกระจายรายได้ในท้องถิ่น สินค้าและบริการมีความแตกต่างกัน แม้จะใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมกัน แต่เอกลักษณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ผลิตทีละน้อย เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรที่อาจจะเสียไปมาก ทำให้เกิดกำไรมากขึ้น เป็นสินค้ามีความคงทนสามารถใช้ได้นาน ใช้ซ้ำได้ ตัวอย่างผู้ประกอบการที่มาออกร้าน เช่น พรพ่อขุนรามสังคโลกแอนด์คราฟท์ นำผงขี้เลื่อยจากผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งมาปั้นขึ้นรูปเป็นปลา ลูกปัด และเขียนลวดลายสังคโลก ประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับ จานรองแก้ว และอื่นๆ ซึ่งมีน้ำหนักเบา และมีลวดลายที่เป็นเอกลัษณ์  ชุมชนวังหาด มีการรวมกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายและนำไปย้อมดินจากแหล่งประวัติศาสตร์มากกว่าพันปี แล้วนำไปตัดเย็บเป็นถุงผ้า ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ

อพท.4 ในฐานะหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งท่องเที่ยว จึงประยุกใช้นโยบาย BCG Economy Model ของรัฐบาล มาเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเปาหมาย SDGs (Sustainable Development Goals)