องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ 5 ณ ประเทศกัมพูชา

1667548440
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ น.ส.วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาด้านการท่องเที่ยวกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ACMECS – CLMV ครั้งที่ ๑ (1st ACMECS – CLMV Tourism Dialogue) ในฐานะองค์ปาฐก (Keynote Speaker) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

 

          ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สสปน. และ อพท. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ 5 และงานแถลงข่าว 5th ACMECS Tourism Ministers Media Conference ณ โรงแรม Borei Angkor Resort and Spa เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ในการนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ได้หารือความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ในการประชุมดังกล่าวด้วย