องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก จังหวัดเพชรบุรี

1667880000
ขนาดตัวอักษร

 

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก จังหวัดเพชรบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฯ  พร้อมด้วย นายองครักษ์ ทองนิรมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และ นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสวรรค์จังหวัดเพชร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

          โดยมีจัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การปาฐกถาในหัวข้อ การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรีสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของเครือข่ายสมาชิก UCCN ในประเทศไทย โดย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต น.ส.เนืองนิตย์ ชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ.สุโขทัย และในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของเครือข่ายสมาชิก UCCN ในต่างประเทศ ได้แก่ Miss Karen Shepherd, Strategic Director, Kuching City of Malaysia และ Mr.Wei Yu, Huai'an City of China ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจะจัดขึ้นเป็น Gastronomy Week ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี