องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

14 พ.ย. 2565 ประกาศเอกสาร แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1668413460
ขนาดตัวอักษร

 

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.060
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง