องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

16 พฤศจิกายน 2565 ร่วมหารือ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ Co-working space เรื่องพื้นก่อสร้างที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

1668563700
ขนาดตัวอักษร

16 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (อพท.๕) โดยนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5  และนายศราวุธ กลันทะกะสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รักษาการรองผู้จัดการ อพท.5 เข้าร่วมหารือ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ Co-working space เรื่องพื้นก่อสร้างที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยจะมีการลงพื้นที่จริงร่วมกับคณะทำงานเทศบาลเมืองเลยวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565