องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ เข้าร่วมอัญเชิญพระนารายณ์สี่กรทรงโค ประดิษฐาน ณ วัดศรีคีรีสุวรรณาราม หลังสูญหายมากว่า ๖๐ ปี

1669021440
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔) และเจ้าหน้าที่อพท. ๔ เข้าร่วมพิธี อัญเชิญพระนารายณ์สี่กรทรงโค ประดิษฐานยังวัดศรีคีรีสุวรรณาราม จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนารายณ์สี่กรทรงโค จากวัดหนองทอง ไปประดิษฐานที่วัดศรีคีรีสุวรรณาราม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย  โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนารายณ์สี่กรทรงโค พร้อมด้วย นายปรีชา  สุทนต์ นายอำเภอคีรีมาศ นายอนัน  ปิ่นโตนด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมขบวนพิธีรับ และอัญเชิญกลับ และสมโภช รูปสลักพระนารายณ์ สี่กร ทรงโค ณ วัดหนองทอง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กลับวัดศรีคีรีสุวรรณาราม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

        สำหรับ พระนารายณ์สี่กรทรงโค ได้หายออกจากวัดศรีคีรีสุวรรณาราม  ซึ่งต่อมาทางพระครูปลัดธนะโรจน์ ปัญญาวชิโร(พระอาจารย์หมู) ได้จัดสร้างพิพิธภัณขึ้นที่วัดหนองทองและได้มีโยมนำวัตถุโบราณชิ้นนี้มามอบให้กับทางวัดหนองทอง ทางอาตมาจึงได้นำวัตถุโบราณชิ้นนี้เก็บไว้ในพิพิธภัณ เพื่อให้โยมได้เข้ามาชม และมีโยมที่เข้ามาชมจำได้ว่าวัตถุโบราณชิ้นนี้เป็นของวัดศรีคีรีสุวรรณาราม จึงทำให้วันนี้ได้มีพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระนารายณ์สี่กรทรงโค จากวัดหนองทอง ไปประดิษฐานที่วัดศรีคีรีสุวรรณาราม เป็นสิริมงคลแก่ชาว อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอพท.๔ ได้รวบรวมข้อมูลมรดกทางโบราณสถาน ที่สำคัญเป็นสิ่งล้ำค่าทางจิตใจ ที่ประชาชนให้ความสำคัญ สามารถพัฒนาเป็นส้นทางท่องเที่ยวทางศาสนาได้ในลำดับต่อไป