องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ฤดูกาลดอกบัวตองที่ภูป่าเปาะ

1669096380
ขนาดตัวอักษร

เมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน หมดฤดูฝนเหล่าพันธุ์พืชเริ่มผลิออกดอกในพื้นที่ ดอกบัวตองเป็นพืชที่ทนต่อความร้อนและความแห้งแล้ง สามารถขยายทรงพุ่มให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทุ่งดอกไม้สีเหลืองสวยงามตามแนวถนนตั้งแต่สวนหินผางาม และแนวถนนขึ้นภูป่าเปาะ เป็นที่ชื่อชอบของนักท่องเที่ยวที่จะถ่ายรูปบันทึกความประทับใจมีดอกบัวตองเป็นฉากสลับกับภูเป่ารูปทรงแปลกตา หรือภูหอ