องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ด่านซ้าย Creative Space ตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1669354080
ขนาดตัวอักษร

 

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ลงวันที่ 25 พฤศจ.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.465
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง