องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะภัยพิบัติ

1670485320
ขนาดตัวอักษร

     องค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว  คู่มือความรู้ด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ภาวะภัยพิบัติ เบอร์โทรและสายด่วนที่สำคัญสำหรับการแจ้งเหตุ

 

https://www.dasta.or.th/th/article/1474