องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

1673426340
ขนาดตัวอักษร

 

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

 

          สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้

  • ไฟล์แนบ :
    no gift.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.314
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง